Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs in de school. Onderwijs maken we samen! Weten wat er bij ouders leeft is voor onze school van belang. Op onze school wordt de inzet van ouders bij allerlei activiteiten gewaardeerd.   Ouders zijn van harte welkom om activiteiten mee te organiseren en/ of uit te voeren. Ouders denken met ons mee in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.