Het team van OBS De Wizzert heeft het onderwijs dusdanig ingericht dat we ernaar streven dat dit motto voor ieder kind gerealiseerd wordt.

De basis voor onze manier van werken is dat kinderen van nature willen leren en nieuwsgierig zijn. Onze leerkrachten dagen kinderen uit, zodat zij gestimuleerd worden in hun ontwikkelproces. Als voorwaarden hiervoor vinden wij welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid van iedereen van fundamenteel belang.
  Welke uitgangspunten wij hiervoor gebruiken, hoe wij dit vorm geven en hoe wij en u dit in de praktijk terug ziet, hebben wij beschreven in onze missie en visie.