Wanneer je als school kan zeggen ‘onze opbrengsten zijn goed’, dan hebben de kinderen de kans gekregen om zich harmonieus te ontwikkelen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied! Ieder kind vanuit zijn eigen niveau en capaciteiten.   Dit houdt in dat wij als school ambitieuze doelen stellen die onze leerkrachten dagelijks uitvoeren en hanteren, onze leerkrachten hebben zicht op leerresultaten van leerlingen en hebben continu aandacht voor instructievaardigheden. Daarnaast is de pedagogische opdracht van onze school doordrenkt in alles. Zonder welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid zal er geen optimale leerklimaat zijn. Dat is het geheim van onze school en het behalen van goede opbrengsten.